دل مجنون

موسیقی سنتی

دو سال فوت استاد کسایی
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢۸  کلمات کلیدی: استاد حسن کسایی

موسیقی ایرانیان – صنم قلی زاده: دیروز یکشنبه، 25 خرداد ماه مصادف بود با دومین سالروز درگذشت استاد فقید «حسن کسایی» نوازنده بنام نی که پنجشنبه ۲۵ خردادماه ۱۳۹۱بر اثر بیماری سرطان، چشم از جهان فروبست.


 
کنسرت چرا رفتی در ایران
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٠  کلمات کلیدی: کنسرت چرا رفتی ، همایون شجریان ، ایران ، تهمورث پورناظری

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ : ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﻭ ﺗﻬﻤﻮﺭﺱ ﭘﻮﺭﻧﺎﻇﺮﯼ

ﺍﺯﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﻮﺭ ﮐﻨﺴﺮﺕ ‏« ﭼﺮﺍ ﺭﻓﺘﯽ ‏» ﺭﺍ ﺍﺯ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﺴﺮﺕ ‏« ﭼﺮﺍ ﺭﻓﺘﯽ‏» ، ﺍﯾﻦ

ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻧﻪ ﺷﯿﻄﺎﻥ، ﮐﻪ

ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ

ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺍﺛﺮ ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﻭ ﺗﻬﻤﻮﺭﺱ ﭘﻮﺭﻧﺎﻇﺮﯼ ﮐﻪ

ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺍﺧﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺖ

ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﻻﻧﺎ، ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ،

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺰﻭﯼ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ﻭ ﻫﻮﻣﻦ ﺫﮐﺎﯾﯽ

ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺳﺖ ﺗﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺑﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺴﺮﺕ ‏«ﭼﺮﺍ ﺭﻓﺘﯽ‏» ﺭﺍ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮﯼ ﻗﻘﻨﻮﺱ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

 

ﻣﻨﺒﻊ : ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ


 
 
 
 
ساخت كد آهنگساخت كد موزیک آنلاین
/anbsp; side-righta href=clear: both; width: 777px; cellspacing=); background-repeat: repeat-y /table target=0div class=-PostAuthorLink-div style=a href=side-left cellspacing= title= cellspacing=فاوانیوز