دل مجنون

موسیقی سنتی

مهمترین ساز کوبه ای پوستی زمان ما که سالهاست مورد توجه موسقیدانان ایران است ،  ساز تنبک ( که با نام های خمبک ، خنبک ، دنبک ، دمبک ، ضرب ) نیز شناخته می شود .                                                         نوازندگانی که با این ساز در تاریخ موسیقی ما به شهرت رسیدند و می توان گفت متعلق به نسل پشین تنبک نوازی هستند ، آقا جان پسر داوود شیرازی ، تقی خان ، حاجی خان پیشخدمت عین الدوله ، بالاخان پدر مرتضی و موسی نی داوود ، عبداله دوامی ، سید حسین ، رضا روانبخش ، رضا قلیخان ، هوشنگ مهرورزان هستند .

ولی اگر نگاهی به تاریخ جدید تنبک نوازی بیندازیم متوجه می شویم که تین ساز قبل از حضور حسین تهرانی ( و مشوقانش مانند ابوالحسن صبا و حسین دهلوی ) جایگاه موجه و قابل توجهی در تاریخ موسیقی ایران نداشت وپس از تلاشها و تعمق های زیادی که برای احیاء مجدد آن توسط این استادان و بعضا شاگردان آنها صورت گرفت ، در حال حاضر تنبک به عنوان ساز لازم و ثابت ارکسترهای ایرانی رسیده وحتی سالهاست که مقام تکنواز هم نقش آفرین است .

همزمان با تلاشهای دقیق حسین تهرانی در موسیقی تنبک ، شاگردانی که در مکتب او را دیده بودند نیز با فعالیت زیادی در ارکسترهای مختلف و نوازندگان مشهور همراه شدند . حسین تهرانی به مانند بسیاری از استادان آن زمان که شاگردانشان تکرار استاد نبودند ، شاگردانی تربیت کرد که در انواع سبکها می نواختند  و هر کدام در همکاری با ارکستر ، همنوازی با یک نوازنده و تکنوازیهایشان دارای شگردهای خاصی در استفاده از تکنیکها و ریتمهای مختلف بودند .

ساختمان :

بدنه تنبک را در گذشته از جنس چوب ، سفال و گاهی هم فلز می ساختند ، لیکن از جنس چوب می سازند . تنبک از قسمت های پایین تشیکل شده است :                                                                                              * پوست می رسد و طب

* دهانه بزرگ

* تنه

*گلویی ( نفیر )

* دهانه کوچک ( کالیبر)

تاریخچه :

 قدمت تنبک با نام های پهلوی دمبلک و تنبور به پیش از اسلام و طبق نظر دکتر معین دمبک صورت دگرگون شده همین نام است .                                                                                                                تمبک در چند دهه اخیر پیشرفت چشمگیری کرده و به عنوان سازی تکنواز و مستقل مطرح شده است .   این پیشرفت مرهون تلاش استادان این ساز است که در این میان نقش استاد حسین تهرای به قدری اهمیت میابد که از او می توان با عنوان پدر تنبک نوازی نوین ایران یاد کرد . در جهانی ساختن این ساز ، مرحوم ناصر فرهنگ فر ، مرحوم امیر ناصر افتتاح ، استاد محمد اسماعلی ، پژمان حدادی و بهمن رجبی نیز نقش مهمی داشته اند .                                                                                                                                      ریشه نام :                                                                                                                                               درباره وجه تسمیه این ساز ، هنوز یک رای نهایی حاصل نشده است . گروهی معتقدند که نام این ساز در حرف (( ن )) ساکن به (( م )) قبل از حرف (( ب )) است ، مثل اتفاقی ک در تلفظ واژه (( شنبه )) می افتد .    اما گروهی دیگر اعتقاد دارند که صورت (( تنبک )) منشاء منطقی نداشته و به همین دلیل به اشتباه در میان مردم رواج یافته است . اما در نوازندگی این ساز از تکنیک هایی به نام های (( تم )) ، ((بک )) ، (( پلنک ))  و اگر نام گذاری (( تمبک )) بر اساس همین اسامی صورت گرفته باشد . از دیدگاه زبان شناسان واژه که در زبانهای اروپایی برای تمبک به کار می رود از واژه تنبور پهلوی وام گرفته شده است .tambourin

  
 
 
ساخت كد آهنگساخت كد موزیک آنلاین
/anbsp; side-righta href=clear: both; width: 777px; cellspacing=); background-repeat: repeat-y /table target=0div class=-PostAuthorLink-div style=a href=side-left cellspacing= title= cellspacing=فاوانیوز