پست های ارسال شده در تیر سال 1393

کنسرت استاد حسین علیزاده و گروه هم آوایان و محمد معتمدی در اهواز

۸ ﻭ ۹ ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ۱۳۹۳ | ﺍﻫــﻮﺍﺯ ------------------------------------ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﯿﺖ : http://www.200001888.com / ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻭﺯﯾﺮﯼ ‏( 3380030 ‏) ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺩﻟﺸﺪﮔﺎﻥ ‏( 4453830 ‏) ﮐﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﺭﺷﺪ ‏( ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید
ﺗﺎﻻﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ‏« ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪﺍﻡ ﻧﻪ ﺷﯿﻄﺎﻥ‏» ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﭘﯿﺶﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﯿﺖ ﺍﺯ 19 ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید