دل مجنون

موسیقی سنتی

کنسرت گروه کامکارها

ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﻂ ﻛﻨﺴﺮﺕ " ﻛﺎﻣﻜﺎﺭﻫﺎ" ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ، ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺝ ﻣﻴﻼﺩ : http://www.iranconcert.com/?concert=1519&t=%D9%83%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D 9%88%D9%87+%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
/ 1 نظر / 3 بازدید

کنسرت استاد حسین علیزاده و محمد معتمدی در گرگان

ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﺰﺍﺩﻩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻢﺁﻭﺍﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪﯼ ﺩﺭ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﮑﺘﺐ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
مهر 96
5 پست
مرداد 96
1 پست
مرداد 94
3 پست
خرداد 94
4 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
8 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
بهمن 92
8 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
9 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
17 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
12 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
8 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
4 پست
نی_نوا
1 پست
شیراز
1 پست
قم
1 پست
اصفهان
1 پست
پری_ملکی
1 پست
اراک
1 پست
درد_دل
1 پست
آلمان
1 پست
قونیه
1 پست
مولانا
1 پست
واشنگتن
1 پست
اهواز
5 پست
تهران
7 پست
ایران
1 پست
کرمانشاه
1 پست
گرگان
2 پست
مجید_خلج
2 پست
دزفول
1 پست
آمل
1 پست
چندگانه"
1 پست
نمایشگاه
1 پست
کرمان
1 پست
رامسر
1 پست
ﺻﺮاﺣﻲ
1 پست
مالزی
1 پست
خوزستان
1 پست
شهرکرد
1 پست
وحید_تاج
3 پست
فوت
1 پست
سلانه
1 پست
شاه_کمان
1 پست
سایه
1 پست
لطفی
1 پست
کنسرت
1 پست
آیینه_ها
1 پست
شجریان
1 پست
همایون
1 پست
تفاوت
1 پست
تنبور
1 پست
بین
1 پست
دوتار_و
1 پست
قیچک
1 پست
موسیقی
1 پست
24_مقوم
1 پست
سیمرغ
1 پست
آلبوم
1 پست
تصویری
1 پست
انتشار
1 پست
حافظ
1 پست
حضرت
1 پست
زادروز
1 پست
رنگ
1 پست
چهارگاه
1 پست
شب_فراق
1 پست
گوشه_های
1 پست
بختیاری
2 پست
پژمان
2 پست
شعر
1 پست
آتش
1 پست
تصنیف
1 پست
جاودانی
1 پست