# مسعود_شعاری
موسیقی ایرانیان – حمیده موسوی: «مسعود شعاری» آهنگساز و نوازندهء سرشناس موسیقی کشور و «حسین علیشاپور» خوانندهء نام آشنای این عرصه، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

کنسرت علیشاپوری و مسعود شعاری در اهواز

 ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺷﻌﺎﺭﯼ ﻭ ﻋﻠﯿﺸﺎﭘﻮﺭ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺷﻌﺎﺭﯼ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯ ﻭ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺳﻪ ﺗﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﺸﺎﭘﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید