# کیهان_کلهر

آلبوم ﮐﯿﻬﺎﻥ ﮐﻠﻬﺮ ﻭ ﺍﺭﺩﺍﻝ ﺍﺭﺯﻧﺠﺎﻥ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡ » world music « ﺭ

 ﺁﻟﺒﻮﻡ ﮐﯿﻬﺎﻥ ﮐﻠﻬﺮ ﻭ ﺍﺭﺩﺍﻝ ﺍﺭﺯﻧﺠﺎﻥ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡ » world music « ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩ . ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید